ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องสินเชื่อส่วนบุคคล

             ในสภาพการณ์ปัจจุบันนี้ มนุษย์เงินเดือนมี มากหลาย กว่าฝูงลิง แต่ทว่าสมมติว่าจะลองตั้งคำถามว่าเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน พอต่อการจับจ่ายใช้สอยหรือ เชื่อได้เลยว่า ร้อยทั้งร้อย ชักหน้าไม่ถึงหลัง หลายคนเลยเบือนหน้าไปอาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล

               สินเชื่อส่วนบุคคล คือเงินก้อนเพื่อให้กู้ยืม เกี่ยวกับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีเงินได้ประจำและมั่นคง ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ คำว่า สินเชื่อส่วนบุคคล ชื่อก็บอกกล่าวแล้วว่าเป็นการขอกู้ยืมโดยใช้ชื่อของตัวเอง นั่นคือ ไม่ใช่กู้ในนามบริษัท ไม่ก็ห้างร้าน หรือองค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งจุดหมายของสินเชื่อส่วนบุคคลนี้ก็เนื่องด้วยให้ผู้ขอสินเชื่อนำไปใช้สอยแล้วแต่จะเพื่อการใด อาทิ เพื่อผ่อน หรือซื้อสินค้า เพื่อการศึกษา เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อธุรกิจขนาดเล็กๆ โดยกลางๆก็ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นส่วนใหญ่สถาบันการเงินจะให้เป็นเงินสด 

               แต่ใช่ว่าจะเป็นเงินให้เปล่า ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อส่วนบุคคลจะต้องทำการชำระคืนแก่สถาบันการเงิน หรือธนาคารเป็นงวดๆ จำนวนเท่าๆ กัน โดยมีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ระหว่างคุณกับธนาคาร

               ยิ่งไปกว่านี้ ก็ใช่ว่าสถาบันการเงินหรือธนาคารจะให้การอนุมัติการขอสินเชื่อส่วนบุคคลของคุณ เพราะว่าธนาคารและสถาบันการเงินต้องรับภาระความเสี่ยงในการถูกหนีหนี้ เพราะฉะนั้น หนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล รวมความว่า การพิจารณาจากความสามารถของคุณในการชำระคืน ความสามารถในการชำระคืน ดังเช่น  เงินเดือนผ่านเกณฑ์ที่บังคับ ไม่มีประวัติเสียเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ รวมไปถึงมีประวัติการชำระที่ดี และอื่นๆ อาทิเช่น ตำแหน่งหรือหน้าที่การงานที่มั่นคง  เหล่านี้ ทั้งสิ้นส่งผลทำให้การพิจารณาให้วงเงินกับคุณได้รับการอนุมัติไม่ยากขึ้น

               เกี่ยวกับเอกสารประกอบการยื่นเพื่อขอสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น เป็นส่วนใหญ่จะใช้เอกสารใกล้เคียงกัน มี เอกสารสลิปเงินเดือนต้นฉบับ โดยรวมต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้น  สมุดบัญชีที่มีรายการเคลื่อนไหว หมายความว่า มีการฝากเงินเดือนเข้าไปอย่างน้อย 3 เดือน ไม่ติดแบล็คลิสต์ในประวัติการชำระเงิน แค่นี้ การขอสินเชื่อส่วนบุคคลจึงไม่น่ากลัว