สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเกาะทะลุก่อนเดินทางไปเที่ยว

1.  วิธีการปฏิบัติในการจองที่พักบนเกาะทะลุควรปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไรบ้าง

               ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเกาะทะลุ แจ้งความจำนงว่าท่านต้องการที่จะจองห้องพักประเภทใด  วันที่  และจำนวนผู้เข้าพัก  (ผู้ใหญ่กี่ท่าน และ/หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีกี่ท่าน)  ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดแพคเก็จ/ห้องพัก ราคาและสิ่งที่จะได้รับในแพคเก็จนั้น ๆ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันให้ท่าน หลังจากได้รับสำเนาใบนำฝากค่าห้องพัก/แพคเก็จประมาณ 30% เป็นเวลา 30 วันก่อนวันเข้าพักจริง

 

2.การจอง (Reservation)  ต่างกับการยืนยัน  (Booking  confirmation)  อย่างไร

การจองเป็นการแจ้งความจำนงในการเข้าพัก  ท่านและ/หรือทางรีสอร์ท  สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่มีผลแต่อย่างไร  การยืนยัน  คือ  การให้ความแน่นอนว่าลูกค้าจะเข้าพักจริง เป็นลายลักษณ์อักษร  ทางรีสอร์ทจะส่งเอกสาร (Confirmation letter)   หลังจากได้รับสำเนาใบนำฝากค่าห้องพัก/แพคเก็จทั้งหมด  หากมีการ เปลี่ยนแปลงใดๆ  เช่น  การยกเลิกการเข้าพัก  ภายหลังจากการยืนยันนั่นจะเป็นผลต่อค่าห้องพัก/แพคเก็จได้

 

3.เรือข้ามฝากมีกี่เที่ยวต่อวัน  เวลาใดบ้าง  และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปที่ท่าเรือได้อย่างไรบ้าง

จะเป็นเรือเฟอร์รี่ หรือ  เรือสปีดโบ๊ท  โดยออกเดินทางจากท่าเรือ บ้านมะพร้าว – เกาะทะลุ อ.บางสะพาน  10:00 น.  และ กลับจากเกาะทะลุ  14:30 น.  ทุกวัน หากท่านไม่สามารถมาถึงตามเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเช็คเที่ยวเรือพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับ จำนวนนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางในวันและเวลานั้น ๆ ท่านสามารถเดินทางมายังท่าเรือกเกาะทะลุ  ได้โดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง และรถไฟ

 

4.มีบริการรถรับส่งไปยังท่าเรือหรือไม่

ทางเกาะทะลุมีบริการรถตู้ / รถบัส (ส่วนตัวหรือร่วมกัน) โดยออกเดินทางจากหัวหิน – ท่าเรือบ้านมะพร้าว เวลา 07:00 น.  และกลับจากท่าเรือ  เวลา  15:30 น.  ทุกวัน  และรถตู้แบบเหมาส่วนตัว จากกรุงเทพฯ (ราคาขึ้นอยู่กับสถานที่รับ) 

 

5. ไม่ทราบว่าที่ท่าเรือมีที่จอดรถหรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายอย่างไร

ทางเกาะทะลุมีบริการที่จอดรถ และรักษาความปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่อย่างไร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราหากท่านต้องการการประกันความปลอดภัย

 

6.หากมีคนขับรถและต้องการหาที่พักใกล้ๆบริเวณท่าเรือ ไม่ทราบมีหรือไม่

ทางเกาะทะลุมีรีสอร์ทบรรยากาศดี วิวสวยติดชายหาดส่วนตัว อยู่บริเวณชายฝั่ง เปิดให้บริการทุกวัน มีส่วนบริการห้องอาหาร สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 

7.ไม่ทราบว่า อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นมาบนเกาะได้หรือไม่

               ทางเกาะทะลุไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นมาบนเกาะ แต่หากมีความจำเป็นกรุณาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ก่อน

 

8.ไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยบริเวณชายหาดหรือไม่

กรณีกิจกรรมกีฬาทางน้ำต่าง ๆ  ดำน้ำ  พายเรือคายัค แล่นเรือใบ  จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลในแต่ในกิจกรรม ขอความกรุณา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

9.ไม่ทราบว่ามีห้องรับรองสำหรับผู้ทุพลภาพหรือไม่

               ในปัจจุบันทางเกาะทะลุยังไม่มีห้องพักสำหรับผู้ทุพลภาพ

 

10.ไม่ทราบว่า  ทางเกาะทะลุมีบริการพี่เลี้ยง  ไว้คอยบริการหรือไม่

ในปัจจุบันทางเกาะทะลุยังไม่มีบริการพี่เลี้ยงเด็กประจำบนเกาะ แต่หากท่านมีความประสงค์ ทางเจ้าหน้าที่สามารถแนะนำผู้ให้บริการที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบางสะพานได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 

11.ไม่ทราบว่า  สามารถเช็คอินเข้าไปในห้องก่อนเวลาที่กำหนดได้หรือไม่

ในกรณีที่ห้องที่ท่านจะเข้าพักอยู่ในสภาวะที่พร้อมสำหรับท่าน ซึ่งจะได้รับการยืนยันในวันที่เข้าพักเท่านั้น

 

12.ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างการเดินทาง  และไม่สามารถมาเช็คอินได้  จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไร

ตามที่ระบุไว้ในเอกสารยืนยันการจอง  ท่านควรทำการแจ้งให้ทราบเป็นเวลา  อย่างน้อย  7  วัน  เพื่อขอทำการยกเลิกการจอง  ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้จะถูกหัก 50%  ของเงินค่าห้องพัก/แพคเก็จทั้งหมดที่จองในครั้งๆนั้น  และทางเกาะทะลุขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำในกรณีที่ลูกค้าไม่แสดงตนเพื่อขอเข้าพักเลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี หากท่านประสบอุบัติเหตุก่อนหรือระหว่างการเดินทางมากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราโดยด่วน

 

13.การไปเที่ยวเกาะทะลุต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

เกาะทะลุ เหมาะสำหรับท่านที่รักความสงบ, รักทะเล และเป็นสุภาพชนเท่านั้น  ดังนั้นบางรีสอร์ท

 ไม่อนุญาตให้นำกลองทุกชนิด และ ฉิ่งฉาบ ไปเล่นบนเกาะ  เราให้การดูแลและการบริการแบบเป็นกันเอง หากท่านต้องการสิ่งใดสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวจำเป็นต้องเตรียมยาประจำตัวมาด้วย ท่านที่มีโรคเกี่ยวทางเดินหายใจควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมดำน้ำ

 

14.บนเกาะทะลุมีเวลาปิดเปิดน้ำ/ไฟหรือไม่

เนื่องจากเกาะทะลุเป็นเกาะเล็ก และมีเพียงที่พักเพียงแห่งเดียวจึงต้องผลิตไฟฟ้าเอง ซึ่งมีเครื่องกำเนิดไฟหลักและสำรองในกรณีฉุกเฉิน แต่อย่างไรก็ตามในเวลาที่นักท่องเที่ยวออกทำกิจกรรม ทางเกาะทะลุจำเป็นต้องดับเครื่องกำเนิดไฟเพื่อพักเครื่อง ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:0011:00 น. และบ่าย 15:0017:00 น. และสลับเครื่องเพื่อความเหมาะสมกับอัตราการใช้งาน และเพื่อความสะดวกหากนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในกรณีจำเป็นจริงๆ สามารถติดต่อพนักงานเพื่อเปิดเครื่องสำรองไฟชั่วคราวได้

               ส่วนน้ำบนเกาะทะลุสามารถผลิตน้ำได้จำกัด เนื่องจากเกาะทะลุเป็นเกาะขนาดเล็กจึงไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำที่ใช้ส่วนใหญ่ได้จากการผลิตขึ้นเองบนเกาะ โดยการวางระบบชลประทางใต้ดินผสมผสานกับการฟื้นฟูป่าเพื่อลดการชะหน้าดินและอุ้มน้ำฝนให้เก็บลงสู่ใต้พื้นดินบนเกาะ ในช่วงเวลาปกติอัตราการใช้ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดสมดุล แต่ในบางปีเกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำบ้างในระยะสั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามเราเรามีการขนน้ำมาจากฝั่งเพื่อเสริม เป็นมาตรการรองรับในกรณีที่น้ำหมดได้

 

15.เราสามารถเลือกช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆเองได้หรือไม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมจะนัดหมายโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่มีข้อจำกัดเรื่องของสภาพอากาศ  ระดับน้ำ กระแสลม ฯ ค่อนข้างมาก ทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณาการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดของนักท่องเที่ยว

 

16.สามารถนำอาหารหรือเครื่องดื่มมาเองได้หรือไม่

ทางเกาะทะลุขอสงวนสิทธิ์ในการนำอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ขึ้นมาบนเกาะ หากในกรณีเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อเราเพื่อสั่งซื้อล่วงหน้าได้ และทางเราจะเตรียมจัดส่งไปถึงเกาะก่อนเพื่อความสะดวกของลูกค้า

 

17.ลักษณะของเกาะทะลุเป็นอย่างไร

เกาะทะลุเป็นศูนย์กลางของแหล่งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลโครงการแรกของอ่าวไทย มาเป็นเวลากว่า  30  ปี  และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติแถบยุโรปที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยว  เกาะทะลุเป็นเกาะขนาดเล็ก พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่เศษ อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 11 กิโลเมตร บนเกาะแบ่งเป็น 3 เขตโดยง่าย คือ เขตป่าตามสภาพดั้งเดิมประมาณ 700 ไร่ เขตสวนมะพร้าว 320 ไร่ และเขตรีสอร์ท 20 ไร่  เกาะทะลุมีอ่าวใหญ่ 2 อ่าว อ่าวมุกอยู่ด้านตะวันตกของเกาะ มีรีสอร์ท 1 แห่ง ขนาด 23 ห้อง อ่าวใหญ่อยู่ด้านตะวันตกเช่นกัน มีรีสอร์ท 1 แห่ง ขนาด 38 ห้อง พื้นที่ที่เหลือเป็นอ่าวขนาดเล็ก เช่น อ่าวกรวด อ่าวเทียน ทั้งหมดอยู่ด้านตะวันตกของเกาะด้านตะวันออกเป็นชายฝั่งรับลม ไม่มีอ่าว ทางตอนเหนือมีหินกระปุก เป็นกองหินขนาดเล็ก รอบเกาะทะลุมีแนวปะการัง แต่ด้านตะวันตกหรือด้านอับลม มีแนวปะการังสภาพดีกว่าด้านตะวันออกหรือด้านรับลม แนวปะการังบางส่วนลักษณะเป็นหย่อม บางส่วนพัฒนาเห็นสันแนวปะการังชัดเจน  แนวปะการังอยู่ทางด้านตะวันตกและด้านใต้ ส่วนใหญ่เป็นปะการังก้อน ไม่มีแนวสันชัดเจน กระจายเป็นหย่อมไปตามหินขนาดเล็กที่อยู่ปริ่มน้ำ ทอดยาวไปทางด้านตะวันตก ห่างจากฝั่งประมาณ 100-200 เมตร

 

18.บนเกาะมีสัตว์อันตรายที่ควรระมัดระวังหรือไม่

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มากกว่า 90% ของพื้นที่บนเกาะทั้งหมดเป็นป่า  ซึ่งทางเกาะทะลุมีนโยบายไม่ฆ่าสัตว์บนเกาะ ยกเว้นเหตุสุดวิสัย ขอให้ระมัดระวังในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณนอกเขตที่พัก เส้นทางเดินต่างๆ หากพบสิ่งผิดปกติกรุณาออกห่างและแจ้งพนักงานโดยด่วน 

 

19.เกาะทะลุสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลหรือไม่ ช่วงไหนที่ไม่เหมาะแก่การเดินทางมา

เนื่องจากหมู่เกาะทะลุและพื้นที่ใกล้เคียง อยู่ทางฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมประจำฤดูกาล ด้านรับลม (Windward) ของเกาะคือ ฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตกเป็นด้านอับลม (Leeward) ในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ในอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ลมตะเภาและลมพัทยา) คลื่นมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อยู่ในอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้ (ลมบ่าย) คลื่นมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ ด้านรับลมคือด้านตะวันออก และด้านใต้บางส่วน เข้าด้านหลังเกาะ (ทิศตะวันออกและทิศเหนือ) ด้านหน้าเกาะจึงไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน อยู่ในอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้ (ลมสลาตัน) คลื่นมาจากทิศใต้ แต่ไม่ค่อยรุนแรง ด้านรับลมคือด้านใต้ของเกาะ เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม อยู่ในอิทธิพลของลมตะวันตก (ลมเซิง) คลื่นมาทางด้านตะวันตก ด้านรับลมคือด้านตะวันตก(ด้านหน้าเกาะ) แต่ไม่รุนแรง เพราะกระแสลมได้ถูกลดทอนโดยชายฝั่งแนวเทือกเขาตระนาวศรี และเกาะอยู่ไม่ไกลจากฝั่งมากนัก  เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม อยู่ในอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือ (ลมอุกา) คลื่นมาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ฝนตกมาก ด้านรับลมคือด้านเหนือ และเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม อยู่ในอิทธิพลของลมเหนือ (ลมว่าว) คลื่นมาทางเหนือเป็นช่วงเวลาที่ลมแรงที่สุดในรอบปี ด้านรับลมคือด้านเหนือและด้านตะวันออก โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม อาจมีลมแรงและคลื่นใหญ่เป็นบางวัน จำเป็นต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง