อาหารการกินในประเทศเกาหลี

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการทัวร์เกาหลีในเวลาแห่งความสนุกสนานตามช่วงเทศกาล หรือแม้กระทั่งช่วงเวลาต่าง ๆ นอกเทศกาล  ก็อาจจะได้ท่องและทัวร์เกาหลีในรูปแบบที่สนุกสุดเหวี่ยงได้เช่นเดียวกัน เพราะประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ  วิวทิวทัศน์ที่การันตีไปด้วยความสวยงามสะอาดหูสะอาดตา นอกจากนั้นประเทศเกาหลียังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน หรือแม้กระทั่งสินค้าอื่น ๆ ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เกิดความจำเป็นและต้องการหาซื้อ  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่ทัวร์เกาหลียังได้รับความสะดวกสบายในทุก ๆ ด้านหลังจากที่เดินทางไปถึง  เพราะนอกจากจะได้รับบริการจากทัวร์ของนักท่องเที่ยวเองแล้ว ประเทศเกาหลียังคงมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายที่รอนักท่องเที่ยวอยู่

            โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกิน ประเทศเกาหลีถือได้ว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารมากมายหลากหลายชนิด และมักเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อทั่วโลกอย่าง ซูชิ แต่เดิมแรกเริ่มนั้นประเทศเกาหลีถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นแหล่งของเกษตรกร  ส่วนใหญ่แล้วชาวเกาหลีที่สามารถพบเห็นได้ชัดเจน มักจะทำอาชีพเกษตรกรรมในการเพาะปลูกข้าว และข้าวก็กลายเป็นอาหารหลักของชาวเกาหลีมาตั้งแต่โบราณกาล และถ้าหากนักท่องเที่ยวได้ทำการทัวร์เกาหลีเมื่อไหร่ ที่นั่นย่อมจะเสริพข้าวร้อน ๆ อร่อย ๆ ให้คุณทาน เหมือนกับของประเทศไทย แต่นับตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงสมัยนี้ อาหารเกาหลีจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นตำหรับ ซึ่งถือได้ว่าประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์นานาชนิดด้วยกัน โดยเฉพาะปลาที่ขึ้นชื่อนานาชนิดให้เลือกสรร พร้อมด้วยพืชผักสีเขียวและผักต่าง ๆ รวมไปถึงอาหารหมักดองที่มีความอร่อยชวนให้ลิ้มรสอย่างเช่น กิมจิ และจอทกอล พร้อมทั้งดนจัง  ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อไปด้วยรสชาติและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเลยทีเดียว