ประโยชน์ของการใช้กระเป๋าผ้า

ถ้าคนเราใช้กระเป๋าผ้าสัปดาห์ละ 1 วันจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุงต่อปี ข้อดีของการใช้กระเป๋าผ้ามีดังนี้ :

ซักทำความสะอาดได้โดยง่าย

นุ่มสบายมือน่าใช้ และไม่ก่อให้เกิดการกดทับอย่างรุนแรงต่อฝ่ามือเท่าถุงพลาสติก

ใช้ง่ายขาดยาก ตกแต่งได้ตามสไตล์ที่ชอบ

ย่อยสลายได้ ไม่ตกค้างจนเป็นปัญหาในสิ่งแวดล้อม

ทนทานและใช้ซ้ำได้มากครั้งกว่าถุงพลาสติก

ช่วยลดปริมาณมูลฝอย ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

ช่วยลดปัญหาโลกร้อน

บ่งบอกภาวะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้

ใช้กระเป๋าผ้าไปได้ทุกที่ ใส่ได้หลายอย่าง

ใช้เป็นสื่อรณรงค์เสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักในสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง

กระเป๋าผ้าจะช่วยลดการเกิดและการปนเปื้อนของสารประกอบไดอ๊อกซินที่เป็นสารก่อมะเร็งที่มีอันตรายต่อชีวิต

พกพาติดตัวได้ง่าย และติดรถ พร้อมใช้งานในทุกโอกาส

ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

เริ่มใช้กระเป๋าผ้าตั้งแต่วันนี้ และแบ่งปันกระเป๋าผ้าที่มีอยู่แก่ผู้อื่น เพื่อขยายวงกว้างของความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประเทศไทยพยายามพัฒนาธุรกิจด้านสินค้าที่เป็น Green Product ก็จะเป็นโอกาสทางการค้ามากยิ่งขึ้น  เพราะในอนาคตทั่วโลกมีแนวโน้มจะหันมาใช้สินค้าที่ช่วยลดมลภาวะโลกร้อนมากขึ้น  จึงเป็นการดีหากคนไทยหันมาบริโภคและเป็นตลาดผลิตสินค้า โดยเฉพาะตลาดของกระเป๋าผ้า เพราะแต่เดิมมาประเทศไทยก็มีชื่อด้านหัตถกรรม เครื่องจักรสาน  หากเรารู้สึกประยุกต์หรือเปิดแนวทางตลาดแนวใหม่ได้ ก็จะเป็นที่จับตาของตลาดโลกได้